7 skäl att använda giveaways & reklamprodukter

1. PRISVÄRT

Reklamprodukter uppfattas ofta som användbara och sparas därför, vilket innebär att användaren tar del av budskapet om och om igen. Kostnaden per intryck för giveaways är därmed avsevärt lägre än för de flesta andra typer av reklam. Giveaways är ett billigt och effektivt sätt att få sin egen plats i kunden medvetande och bygga mindshare.

2. LÅNGLIVAT & ANVÄNDBART

Jämfört med andra former av reklam, så har giveaways lång livstid – det har uppskattats att reklamprodukter i snitt sparas 5.6 månader! Tre fjärdedelar av all presentreklam sparas för att mottagaren tycker att produkten är användbar och den genomsnittliga reklamprodukten används hela 18,2 gånger per månad! Detta innebär förstås att en och samma penna, magnet eller kaffekopp förmedlar ert varumärke om och om igen.

3. ÖVERRASKAR & VÄCKER INTRESSE

En giveaway som ges i en oväntad situation blir ofta särskild minnesvärd. Vi på Dixa brukar t ex skicka med mintaskar med våra visitkortsleveranser, vilket ofta är en välkommen överraskning och förstärker kundens positiva känsla kring oss som företag.

4. SYMBOLVÄRDE

Giveaways kan enkelt användas för att förmedla ett visst budskap till er målgrupp. Ett paraply är förstås ett utmärkt skydd mot regnoväder, men det kan också exempelvis användas som symbol för att ert företag är redo för det oväntade (t ex försäkringsbolag) eller att man väljer det säkra framför det osäkra (t ex banker). Visa att ni är lekfulla med en frisbee eller sportiga med en vattenflaska. Hur kan ni förmedla just ert varumärke?

5. SKAPAR GOODWILL

I en undersökning i USA, presenterad av Advertising Specialties Institute, angav 41% av respondenterna att deras uppfattning av ett visst företag var mer positiv efter att de mottagit giveaways från dem. Nya kunder som får reklamprodukter har också visat sig återvända tidigare och oftare till företaget än de som inte fått någon reklamprodukt.

6. BRA SOM KOMPLEMENT

Giveaways är ett effektivt komplement till annan marknadsföring. Genom att kommunicera med olika typer av produkter kan man tilltala olika sinnen och väcka flera olika associationer hos kunden. Tillsammans skapas då en starkare samlad upplevelse av ert varumärke.

7. PASSIV & HARMLÖS REKLAM

Till skillnad från utskick och liknande trycksaker så uppfattas giveaways som relativt passiv och harmlös reklam. Detta gör att man ofta är mer mottaglig för budskap som förmedlas via giveaways jämfört med direkta reklamutskick.